Český jazyk nejen pro studenty

Alexandr Sergejevič Puškin

Cikáni – Svobodomyslné dílo. Aleko má rád svobodu, proto uteče k cikánům (je jim jedno, co bude zítra, jezdí po světe). Zamiluje se do cikánky, ale ta má ráda jiného. Aleko je oba zabije....

Polsko

Velmi silný pocit národní svobody. Bojovali za svou existenci (Německo, Rakousko, Prusko). Boj za sjednocení Polska. Drobní šlechtici – revoluční.1830 – Povstání, potlačeno, emigrace.Poláci mají pocit mesianismu – Polský národ vykupuje utrpením ostatní evropské...

Romantismus v ruské a polské literatuře

Rusko – zaostalé, carismus.Michail Lomonosov – Vědec, všestranný, v čele ruské společnosti Alexandr RadiščevPutování z Petrohradu do Moskvy – Putuje a shledává, že země je v otřesném stavu. Sympatie k buřičům. Znepřátelil si Kateřinu...

Anglický romantismus

Je živější a aktivnější, než německý. Schopnost vnímat svět a působit na něj.Jezerní škola – Představitelé, kteří vyrůstali v oblasti anglických jezer. Všímali si života, kolem sebe, i nadpřirozené prvky. Eilliam WordworthLyrické balady –...

Percy Bysslae Shelly

Představitel titanismu. Snažil se o spojení ideálů krásy a revoluční věštbou přeměny světa. Od mládí odmítal autoritu.Odpoutaný Prométheus – Vychází z Aischila. Prométheus – ztělesnění vzdoru. Spor s Jupiterem. P. nakonec zvítězí. a J....

Viktor Hugo

Liberální názory, racionalismus, radikální demokracie. Utekl do Belgie před Napoleonem III. a 15 let žil na ostrově Guernsey. Vrátil se, když byla obnovena republika. Ovlivnil českou literaturu, byl jím fascinován Vrchlický.Legenda věků – Třídílný...

Romantismus francouzský, německý a anglický

Francois René de ChateaubriandÚnik do středověkého křesťanství a do americké přírody nepoznamenané civilizací.Atala – Básnická povídka. Vypravěč Šakta (starý indián z kmene Načezů) vypravuje svůj životní příběh. Po smrti svého otce se dostal do...

Friedrich Schiller

Óda na radost – Vyzdvižena svoboda, touha po radosti.Loupežníci – Div. hra, Hraběcí syn Karel Moor má bratra Františka. Ten intrikami připraví K. o důvěru jeho otce snoubenku a nakonec otec odkáže F. tytul....

Johann Gottfried Herder

Filosof, otázky národní individuality. Tvrdil, že neexistuje národ, který by ostatním nic nepřinesl. Propagoval slovanské národy. Sběratel německé lidové poezie.Myšlenky k filozofii z dějin lidstva – Shrnuty jeho názory.Johann Wolfgang GoethePatricijská rodina ve Frankfurtu....

Anglická preromantismus

Rádi se vrací do minulosti a hledají nezkaženého člověka. Dávné doby – doba dětské nevinnosti lidstva.Thomas PercyPamátky staré anglické poezie – Balady psané patetickým jazykem, plné citů, vášně, …James MacphersonOssiana – Vydával to za...