Český jazyk nejen pro studenty

VÁCLAV KLIMENT KLICPERA ( 1765 – asi 1816)

– psal frašky, komedie, satiry na současnost (prospěchářské vlastenectví, otupělost, přetvářka) – „Divotvorný klobouk“- historické hry – volným zpracováním kronikářských látek – př. „Blaník“- historické povídky Josef Kajetán TYL ( 1808 – 1856 )...

Divadelní hry – hry také překládal a upravoval

1) Obrazy ze života společnosti„Paličova dcera“„Pražský flamendr“„Chudý kejklíř“„Fidlovačka“2) Dramatické báchorky„Strakonický dudák“„Tvrdohlavá žena“„Lesní panna aneb cesta do Ameriky“3) Historické hry„Kutnohorští havíři“„Jan Hus“ – Jan Hus je zde spíše mluvčím myšlenek roku 1848 (není moc historické)...

14. století

Divadelní hry – počátky ve 12. stol. – v klášterech, kostelech – byblické náměty ( dramatizace latinských evangelií, vyprávějících o událostech spojených s Kristovou smrtí a vzkříšením ) – do her pronikaly komické výjevy...

Národní obrození

Česká divadla – vznikala ze skromných prostředků, kočovné divadelní společnosti1738 – zal. Divadlo v Kotcích1771 – 1. pokus o českou hru – „Kníže Honzík“1783 – zal. Stavovské divadlo – hrály se zde převážně německé...

Divadlo 14.-19. stol.

14. století – „Mastičkář“… Národní obrození – obecně – Thám – vlastenecké hry, z národních dějin – „Vlasta a Šárka“– Klicpera – frašky, komedie, satiry, historické hry– Tyl 1) obrazy ze živ. spol. -„Paličova...

TVÁŘ ZA SKLEM

Básník zde zobrazuje, jak tenká hranice, jakou je sklo kavárny pro prominenty,dělí lidi, mezi kterými je propast diametrálně větší.„…tu stalo se, stalo, – ne zcela náhodně –že na okna skleného tenkou hranicipřitisk tvář člověk,...

BALADA O SNU

Balada o dělníkovi Janovi, který má svůj sen o ideální společnosti bez chudýcha bohatých, bez vykořisťovatelů a vykořisťovaných. Tento sen se mu každou noc zdá, ráno se však opět probouzí do tvrdé reality. Svěří...

JIŘÍ WOLKER (1900 – 1924)

„Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít.Dřív, než moh srdce k boji vytasit, zemřel, mlád 24 let.“– členem Devětsilu– narodil se v Prostějově- mládí prožil v...

BALADA O NENAROZENÉM DÍTĚTI

Tato baladická báseň popisuje obtížnou situaci dvou chudých milenců, kterým se má narodit dítě. Oni však nejsou schopni ho finančně zajistit, a tak se rozhodnou pro potrat. Milenka (matka nenarozeného dítěte) se po něm...

JAROSLAV VRCHLICKÝ (1853 – 1912)

– nejvýznamnější z lumírovců – patrně nejv. básník-spisovatel 19. století- vl. jm. Emil Frýda– narodil se v Lounech v kupecké rodině- dětství prožil u strýce farářestudia: bohosloví, filozofická fakulta- pracuje jako vychovatel v šlechtické...