Český jazyk nejen pro studenty

Svatá Ludmila

Svatý Prokop (zakladatel Sázavského kláštera)Základní historické dílo je Kosmova kronika česká (Chronica boemorum) – 3 části (Vyprávění starců, Vyprávění hodnověrných svědků, Vlastní zážitky). Líčí v ní dějiny od nejstarších dob až do autorovy smrti...

Vývoj české literatury od nejstarších dob do doby Husitské

Nejstarší staroslověnské památky souvisejí s velkomoravskou říší, později s Českým přemyslovským státem. Protože v této době hrály velkou úlohu ve společenském životě kostely a náboženství, většina staroslověnských památek má náboženský charakter.Kníže Rastislav pozval do...

ČESKÝ JAZYK nejen pro studenty – KOMPLETNÍ OBSAH:

ČESKÝ JAZYK nejen pro studenty – OBSAH: 5. Počátky v Čechách 4. Středověk v Evropě 3. Řecko, Řím 2. Literatura nejstarších civilizací, písmo 1. Počátky slovesného umění, lidová slovesnost Vznik a vývoj českého divadla...