Český jazyk nejen pro studenty

Sloh

1.VYPRAVOVÁNÍ -útvar slohového postupu vyprávěcího -v běžných hovorech -prosté vypravování událostí,vlastních zážitků,zážitků jiných osob. -v umělecké literatuře -základ epických děl,pověstí,pohádek,povídek,novel a románů -v publicistice -fejeton,reportáž,črta -v odborných pracích,zvl.s historickou tématikou nebo životopis významné osobnosti...

REALISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE

převládl v literatuře 2. pol. 19. stol. (z lat. realis = věcný, skutečný; realita = skutečnost); vliv rozvoje přírodních a technických věd, filozofie (zvl. pozitivismu: skutečné je to, co lze dokázat smysly, tedy pozitivně;...

REGIONÁLNÍ LITERATURA

Bratři Mrštíkové   Alois Mrštík  (1861 – 1925) Narozen v Jimramově, moravský autor, klidný, vyrovnaný člověk. Žil na vesnici, působil jako učitel, byl pravý opak svého bratra Viléma. dílo: Rok na vsi – 9dílná kronika...

VÁLKA VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE

Stendhal (1783–1842) Francouzský romantismus, přechod mezi romantismem a realismem; psychologická próza román Kartouza parmská – příběh mladého šlechtice, dějiště v Itálii a v bitvě u Waterloo; intriky, pokrytectví, tragický konec Lev Nikolajevič Tolstoj (1828–1910)...

VÁLKA V ČESKÉ LITERATUŘE

Jan Drda (1915 – 1970) prozaik, dramatik, novinář povídková kniha Němá barikáda patří k prvním pokusům naší prózy zobrazit dobu okupace, ilegální boj proti nacismu a Květnové povstání. V povídkách je podtrhováno typicky české...

VĚDECKOFANTASTICKÁ LITERATURA

Science fiction , sci-fi, česky nejčastěji vědeckofantastická literatura. Tato literatura je založena na znalostech soudobé vědy a techniky a na předpovědích o jejich vývoji v budoucnosti. Někdy je děj projektován do budoucnosti nebo mimo...

SVĚTOVÁ LITERATURA 2. pol. 20. st.

24. SVĚTOVÁ LITERATURA 2. pol. 20. st. 1. Znaky literatury Reakce spisovatelů západních a východních na válku byla podstatně rozdílná: na východě vznikala díla násilně patetická, zejména sovětská literatura používá masových scén, člověk jako...

EXILOVÁ A TREZOROVÁ LITERATURA 1948

22. EXILOVÁ A TREZOROVÁ LITERATURA 1948 OBJASNĚNÍ POJMU 1. Samizdatová, ineditní – toto jsou díla, která psali autoři doma, tajně, na psacích strojích, přes kopíráky, nebyla oficiálně vydávána, znal je jen úzký okruh známých...

Česká próza od roku 1945 dodnes

23. Česká próza od roku 1945 dodnes Atmosféra doby 1945 – 1948 Česká literatura po 2. světové válce se rozvíjela v podmínkách revolučních přeměn společenských a kulturních. Z počátku se literatura vrací tématicky do těžkých let...

ČESKÝ JAZYK nejen pro studenty – OBSAH:

Středověk Řecko, Řím Nejstarší civilizace Slovesné umění, lidová slovesnost Českého divadla Slovníky JAN AMOS KOMENSKÝ HUMANISMUS MLUVNICE RENESANCE Přejímání slov NÁRODNÍ OBROZENÍ Původ a vývoj jazyka Dvorská lyrika Husitství JAN HUS Karla IV Rytířská...