Český jazyk nejen pro studenty

JAN AMOS KOMENSKÝ – DÍLO

A) BELETRISTICKÁ TVORBA• Kšaft umírající matky Jednoty bratrské – alegorické dílo, které vzniklo po roce 1648 (vestfálský mír), kdy byly zmařeny naděje emigrantů na návrat. Komenský je přesvědčen, že jednota dohrála svou historickou roli...

JAN AMOS KOMENSKÝ – ŽIVOT

JAN AMOS KOMENSKÝ (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670) – měl čtyři sourozence, v rodině byl benjamínkem, přičemž od nejstarší Kateřiny ho dělil časový odstup 20 možná 22 let. Oba rodičové umřeli náhle...

HUMANISMUS V ČECHÁCH – ústup latiny

Latina ustupuje do pozadí.DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA (1546 – 1599) – profesor historie na univerzitě. Když si vzal dceru nejslavnějšího pražského tiskaře Melantricha, začal se věnovat práci nakladatelské. Vydal více než 30 spisů, jejichž...

HUMANISMUS V ČECHÁCH

15. století – 1620 bitva na Bílé hoře Kulturně historická situaceV době vrcholení renesance v Itálii, český stát v podobě husitství prožívá reformaci. I za vlády Jiřího z Poděbrad zůstává český stát stranou. Až...

MLUVNICE – Spojování slov v sousloví

Spojování slov v sousloví Sousloví jsou ustálená sdružená pojmenování, mající význam slova jednoho. Pořádek slov v sousloví bývá pevně stanoven (skok daleký x daleký skok). Sousloví se často používá v odborném stylu.Nejčastější typ sousloví...

MLUVNICE – Skládání slov

Skládání slov • spojování dvou nebo více slov v jedno slovo (nový + věk = novověk). Složenina je významově přesnější. Složeniny:• nevlastní – dříve označované jako spřežky. Můžeme je rozdělit na samostatná slova bez...

MLUVNICE – Obohacování slovní zásoby

Slovní zásoba každého jazyka podléhá změnám. Mizí slova, která pojmenovávají zaniklou skutečnosti (kolovrat, šafář …). Vytvářejí se nová pojmenování pro nové předměty (antibiotikum, brigáda …). Způsoby obohacování zásoby:1. Tvoření slov – odvozováním– skládáním– tvořením...

RENESANCE A HUMANISMUS – Španělsko, Anglie – 2.část

Tragédie – 17. století, do tvorby přichází pesimismus a životní zklamání.• Hamlet, Macbeth, Král Lear, Othello vyrovnání, pomíjení pesimismu – 17. století – Zimní pohádka, Bouře Náměty čerpal z různých zdrojů (životopisy, kroniky). Ve...

RENESANCE A HUMANISMUS – Španělsko, Anglie – 1.část

ŠPANĚLSKOMIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA (1547 – 1616) – neměl příležitost k soustavnému školnímu vzdělání, později byl v námořní bitvě zraněn, upadl do tureckého zajetí, odvlečen jako otrok do Alžíru a teprve pracně opatřené...

RENESANCE A HUMANISMUS – Itálie, Francie

ITÁLIE DANTE ALIGHIERI (1265 – 1321) – pochází z nezámožné šlechty z Florencie a jeho tvorbu poznamenala láska Beatrici. Byl vypovězen do vyhnanství za výklad proti papeži.• Božská komedie (14. století) – duchovní epos,...