Český jazyk nejen pro studenty

5. Počátky v Čechách

-feudální řád-společenský řád dán bohem, proto je neměnný-společnost rozdělena na trojí lid: duchovní, páni, poddaní-přesvědčení o naprosté závislosti na boží vůli-ideálem je mučedník za víru nebo poustevník-marnost a pomíjivost pozemského světa-postupně se do tvorby...

4. Středověk v Evropě

-313 – Konstantin I. – právní uznání křesťanských obcí; šíření křesťanství, pronásledování nekřesťanů-5.-15. stol.-počátky středověké literatury souvisejí se zánikem západořímské říše a s formováním feudálních států a národních společenstvích-11.stol. – laicizace literatury – lit....

3. Řecko, Řím

ŘECKOŘecká mytologie : Na počátku všeho byl Chaos, pak jakási blahodárná božská síla dala všemu neměnný řád a svět se stal Kosmem, tzn. uspořádaným. Gaia = země, dávala všemu život. Zrodila Úrana=nebe a z...

2. Literatura nejstarších civilizací, písmo

– rozvoj literatury souvisí s rozvojem nejstarších států : Mezopotámie, Egypt, Palestina. Různé mýty a báje vznikají ústně, v okamžiku, kdy člověk vymyslel písmo, začíná vše zaznamenávat. PÍSMO-memogram § uzel na kapesníku, abychom něco...

1. Počátky slovesného umění, lidová slovesnost

Víra v magickou moc slova– vznik magických průpovědí, zaklínadel, zaříkávadel (získat něco dobrého nebo odvrátit pohromu) pranostiky – vznikaly na základě pozorování souvislostí mezi jevy v přírodě – ze slova prognostika é předpověď pořekadla...

Vznik a vývoj českého divadla do 19. století – Národní divadlo

Historie Národního divadlaÚsilí o další rozvoj českého divadla představuje v 2. polovině 19. století snaha pro vybudování stálého českého divadla. Roku 1862 bylo otevřeno Prozatímní divadlo (součást Národního divadla).Na architektonickém řešení měl rozhodující podíl...

Vznik a vývoj českého divadla do 19. století

Počátky českého dramatu nacházíme ve 12. století• Mastičkář (polovina 14. století) – nejstarší české světské drama, které vzniklo na základě obřadní hry, kdy 3 Marie přicházejí k Ježíšovu hrobu, aby jeho tělo pomazaly vonnými...

MLUVNICE – Slovníky

• překladové – překládají slovo z jednoho jazyka do druhého• výkladové – vysvětlují obsah slova• jazykové – informace o významu a užívání slov (Slovník spisovné češtiny)• naučné (encyklopedické) – širší všestranná poučení (Ottův naučný...