Český jazyk nejen pro studenty

RENESANCE A HUMANISMUS – charakteristika

Renesance (francouzsky renaissance = znovuzrození) – novověký umělecký proud, který se začal rozvíjet v Itálii v 15. století a jedná se o myšlenkovou i formální obrodu antiky. Humanismus (latinsky humanus = lidský) – vyjadřuje...

MLUVNICE – Přejímání slov – závěr

Za některá přejatá slova , zejména tzv. slova mezinárodní, neexistují v češtině domácí náhrady ( prezident, motor, kino, molekula, technika, … ). V minulosti byly snahy o vytváření českých názvů častější. Některé z nich...

MLUVNICE – Přejímání slov – zásady používání

Zásady používání: •Obohacení jazyka; •mezinárodní srozumitelnost;•účelnost;•nepřetěžovat projev přemírou cizích slov;•používat slova v přesném významu a se znalostí přesného významu.– jeden z nejvíce využívaných zdrojů při obohacování slovní zásoby– mnoho slov jsme přejali z latiny...

MLUVNICE – Přejímání slov

Slova cizího původu jsou:Zdomácnělá – neuvědomujeme si cizí původ (př. jablko, škola, víno).Cizí – zachovala si původní ráz.•Zcela běžná – obecně užívaná, pravopisem přizpůsobená (auto, rekreace, prémie). •Méně běžná, ale častá (př. extrémní, aloe)....

NÁRODNÍ OBROZENÍ – 2.generace – 3.část

FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ (1799 – 1852) – narozen ve Strakonicích. Studoval filozofii, ale byl ze studií vyloučen, protože četl Husovu Postilu. Poté pokračoval ve studiích v Rakousku, tam také nedokončil a stal se vychovatelem....

NÁRODNÍ OBROZENÍ – 2.generace – 2.část

PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK (1795 – 1861) – hlavní propagátor všeslovanské myšlenky, člověk jehož osud byl trochu tragický. Pochází ze Slovenska, tam se oženil a jejich manželství pronásledovala úmrtí dětí (11 dětí, 4 se dožily...

NÁRODNÍ OBROZENÍ – 2.generace – 1.část

JOSEF JUNGMANN (1773 – 1847) – narodil se v Hudlicích u Berouna v chudé rodině a zemřel v Praze. Za jeho mládí sílí obrozenecké hnutí. Snažil obohatit a uzákonit český spisovný jazyk, snažil se...

NÁRODNÍ OBROZENÍ – 1.generace – 2.část

Vydávání novin a českých knih. Noviny vycházely od roku 1719 2x týdně, jejich pád způsobil redaktor, který ve vlasteneckém zápalu užíval výhradně českých slov, vymýšlel si i slova nová (jeho dědička se snažila noviny...

NÁRODNÍ OBROZENÍ – 1.generace – 1.část

Pro naše země byl vzorem boj, který vedla vyspělejší západní Evropa proti absolutismu a feudálnímu systému, slepé náboženské víře i útlaku. Zatímco v Anglii a Francii byly ozbrojené boje, u nás bylo měšťanstvo slabé...

MLUVNICE – Původ a vývoj jazyka

9.století: 1097 – ze Sázavského kláštera vyhnáni mniši – opět nastupuje latina11.-12.století – čeština v rukopisech. První česká věta v zakládací listině litoměřické kapituly (1057) – primitivní pravopis1) Pravopis primitivní– vychází z latiny– problémy...